In vino veritas

slika

AGROTURIZAM

slika

VINO I VINSKE SORTE

slika

FLAŠIRANA VINA

17.01.2017.

S berbom grožđa - u vinogradu ili na tržnici - tek smo na pola, odnosno na početku puta koji vodi do dobrog i kvalitetnog vina. Sa sigurnošću možemo tvrditi da ako smo dobri vinogradari nismo toliko dobri podrumari, jer se često preradi grožđa i vinfikaciji ne pridaje tolika pažnja kao uzgoju vinove loze. Oni koji grožđe kupuju manje su s njim u vezi, no pri njegovoj preradi ne bi smjeli zaostati za vinogradarima. 


Kontaktirajte nas:

Telefon: 099 564 3426
e-mail: vesna@pc1.hr


Radno vrijeme:

pon-sub: 14:00-19:00
nedjelja: 16:00-19:00

Pratite nas:

Google map